جلسه بررسی طرح‌های مصوب سفر رئیس جمهور به کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد


تهران – ایرنا – جلسه بررسی و جمع بندی موضوعات و طرح های مصوب سفر رئیس جمهور به استان کهگیلویه و بویراحمد به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور جمعی از اعضای کابینه سیزدهم برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85164601/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی