جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی این هفته برگزار می‌شود


تهران- ایرنا- بررسی صلاحیت و برنامه های محمدعلی نیکبخت برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85142483/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی