جلسه رصد اقتصادی با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد


تهران – ایرنا – جلسه رصد اقتصادی صبح امروز(یکشنبه) به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و با حضور اعضای تیم اقتصادی دولت برگزار شد. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85237627/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی