جلسه غیرعلنی مجلس برای لوایح بودجه و برنامه هفتم توسعه


تهران – ایرنا – مجلس شورای اسلامی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور و نیز برنامه هفتم توسعه صبح روز چهارشنبه – ۲۱ دی – جلسه غیرعلنی تشکیل داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84995275/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%84%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AD-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی