جلسه هماهنگی و بررسی طرح‌های سفر استانی رئیس‌جمهور به فارس برگزار شد
تهران- ایرنا- توافقات و تعهدات دستگاه‌های اجرایی برای اجرای طرح‌های پیشنهادی و اولویت‌دار استان فارس در جلسه‌ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85230834/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی