جمعی از مدیران ارشد وزارت امور خارجه با جانبازان دیدار کردند


تهران- ایرنا- در آستانه برگزاری گردهمایی سراسری روسای نمایندگی ها در تهران؛ جمعی از مدیران ارشد وزارت امور خارجه و روسای نمایندگی های کشورمان در خارج از کشور با جانبازان قهرمان کشورمان دیدار کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85113019/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی