جمعی از نمایندگان خواستار شفافیت هیات رییسه درباره واگذاری خودرو به برخی مجلسی‌ها شدند


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از نامه جمعی از نمایندگان مجلس خطاب به هیات رییسه برای شفافیت در روشن شدن ابعاد موضوع دریافت خودروهای شاسی بلند خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85102119/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی