جمع بندی سفر آیت الله رئیسی به چین


تهران- ایرنا- در اولین ویژه برنامه میز گفتگوی ایرنا (حرف نو) به گفت‌وگو با دکتر خورسند (تحلیل‌گر مسائل حوزه چین و اوراسیا) نشستیم. آیا قرارداد با چین سرنوشتی مثل برجام خواهد داشت ؟ روابط چین و عربستان می‌تواند بر اجرایی شدن سندهای همکاری امضا شده تاثیر گذار باشد ؟ این سندها تاثیری در زندگی مردم دارد؟


منبع: https://www.irna.ir/news/85037927/%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی