جمیله علم‌الهدی: توجه به خانواده در جمهوری اسلامی مورد تاکید است


مشهد- ایرنا- دکتر جمیله علم‌الهدی همسر رییس جمهور گفت: راه جمهوری اسلامی ایران در وضعیت موجود به آینده‌نگری اسلامی وابسته است، در این راه نجات انسان قطعی است و توجه به خانواده و احیای آن محور اساسی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85243018/%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی