جنایت آمریکا در ترور شهیدسلیمانی نقض تمامی تعهدات و کنوانسیونها است


تهران- ایرنا- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه جنایت آمریکا در ترور شهید سلیمانی نقض تمامی تعهدات و کنوانسیونهای جهانی است، خواستار تسریع پیگیری پرونده ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از طرف عراقی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84988371/%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی