جنایت کن، آدم بُکش؛ ما قهرمانت می‌کنیم!
تهران- ایرنا- رسانه‌ای معاند و ضد انقلاب که تا دیروز به‌صورت عیان آدمکشی و جنایت را تبلیغ می‌کردند، حالا که نوبت مجازات این جانیان رسیده هیاهو به راه انداخته‌اند؛ این نوع فضاسازی چیزی نیست جز تقلا برای تنفس مصنوعی به آشوب و تیز کردن قمه اوباش و اغتشاشگران.


منبع: https://www.irna.ir/news/84966469/%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86-%D8%A2%D8%AF%D9%85-%D8%A8%DA%A9%D8%B4-%D9%85%D8%A7-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی