جنبش عدم تعهد: ادامه عملیات نظامی وحشیانه رژیم اسرائیل در غزه محکوم است


نیویورک – ایرنا- سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد به نمایندگی از جنبش عدم تعهد اعلام کرد: ادامه عملیات نظامی وحشیانه رژیم اسرائیل علیه مردم بی دفاع فلسطین به ویژه در نوار غزه محکوم است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85393542/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%AD%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی