جنبش عدم تعهد در حال بازآفرینی هویت جدید برای خودش است


تهران-ایرنا- کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: در سال‌های اخیر که ما شاهد افول قدرت آمریکا و نظام سلطه غربی هستیم جنبش عدم تعهد در حال بازآفرینی یک هویت جدید برای خودش است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85161695/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی