جنبه کاملا سیاسی پرونده «حمید نوری»؛ اصول بدیهی حقوق بین الملل رعایت نشده است
تهران- ایرنا- رئیس کمیته روابط خارجی مجلس گفت: دادستان سوئد اصول بدیهی حقوق بین‌الملل را در دادگاه رعایت نکرده و هیچ توانایی تحقیقی هم نداشته و صرفا آنچه به وی گزارش شده را در دادگاه تجدیدنظر قرائت کرده است؛ این پرونده قضایی نیست و رنگ و بوی سیاسی و امنیتی دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85008729/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%87%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی