جنگ را تجهیزات اداره نکرد/ دفاع مقدس به برکت قلب‌های مستحکم به پیروزی رسید


تهران- ایرنا- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: جنگ را تجهیزات اداره نکرد بلکه دفاع مقدس را به برکت قلب‌های مستحکم که تزلزل‌ناپذیر بود با پیروزی به پایان رساندیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85244867/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی