جنگ غزه جنگ روایت‌ها است/ انتشار اخبار و رویدادهای غزه بسیار تاثیرگذارتر از موشک است + فیل
تهران – ایرنا – “خالد القدومی” نماینده جنبش حماس در ایران با خطاب قرار دادن نویسندگان، هنرمندان و روزنامه نگاران تاکید کرد: شما رزمندگان جهاد کلمه هستید و نقش قلم و روایت شما در انتشار اخبار و رویدادهای غزه، بسیار تاثیرگذارتر از موشک ها بر روی رژیم صهیونیستی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85295160/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی