جنگ ۳۳ روزه به روایت آقای سفیر


تهران- ایرنا- رژیم صهیونیستی نقاط ضعف بسیاری دارد. در جنگ ۳۳ روزه و نزاع با مقاومت این نقاط بروز بیشتری یافت. به طور مثال می‌توان به ناتوانی رژیم صهیونیستی برای ورود به یک جنگ طولانی‌مدت و نداشتن قدرت مدیریت چنین جنگی اشاره کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85205423/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%DB%B3%DB%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی