جهان از استفاده ابزاری هنجارهای بین‌المللی و استانداردهای دوگانه رنج می‌برد


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه یکی از ماموریت‌های تمدن‌های کهن را مقابله با گفتمان برتری جویی، استیلا، انحصارگرایی و نژادپرستی برشمرد و تاکید کرد: جهان امروز همچنان از آثار گفتمان سلطه طلبی و خشونت، استفاده ابزاری از اصول و هنجارهای بین‌المللی و استانداردهای دوگانه رنج می‌برد.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85329383/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی