«جواد امام» برای پاره‌ای از توضیحات به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب رفت


تهران- ایرنا- دبیرکل و دو عضو حزب مجمع ایثارگران با حضور در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب درباره مواضع حزب توضیحاتی را ارائه کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85024209/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%B1%DB%B0-%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی