جوانان امروز با فرهنگ فداکاری و غیرت مقابل تعدی به مرزهای خاکی و اعتقادی می‌ایستند


تهران- ایرنا- معاون امور مجلس رئیس‌جمهور گفت: جوانان امروزی با تاسی به دلاورمردان دوران دفاع مقدس و با غیرت، جوانمردی و شجاعت مقابل هرگونه تعدی به مرزهای خاکی و اعتقادی می ایستند همچنان‌ که اخیرا شهید الداغی در سبزوار اجازه نداد به ناموس مردم تعدی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85119021/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی