حاج علی اکبری: دشمن برای فعال‌سازی گسل‌های هویتی و نسلی از تمام توان خود استفاده کرد
تهران- ایرنا- رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گفت: تفاوت فتنه اخیر با فتنه‌های قبلی این است که دشمن با عبور از گسل‌های قومیتی، سیاسی، مذهبی، صنفی و معیشتی، تمام توان خود را بر فعال‌سازی گسل‌های هویتی و نسلی متمرکز کرده و کانون توجه آنها به سمت خانواده‌ها و نوجوانان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84917989/%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B3%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی