حاج قاسم معتقد بود دایره نظام را نباید آنقدر تنگ گرفت که عده‌ای بیرون بمانند


تهران- ایرنا- فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت: حاج قاسم نگاهش این بود که دایره نظام را نباید اینقدر تنگ گرفت که عده‌ای بیرون بماند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84989472/%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%86%DA%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی