حال خوب مردم و اقتصاد مازندران


ساری- ایرنا- دولت سیزدهم با درک جایگاه و نقش بااهمیت مازندران در توسعه کشور تاکنون قدم های موثری از جمله رشد اقتصادی پنج درصدی پس از ۱۰ سال، نرخ ۴۴ درصدی مشارکت اقتصادی و بازگرداندن ۱۹۸ واحد صنعتی به چرخه تولید در این استان برداشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85210332/%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی