حرف مردم حرف «حساب» است


تهران-ایرنا- سیدمحمد حسینی پس از سیدصولت مرتضوی دومین دولتمردی بود که این هفته صبورانه پای حرف‌ها و خواسته‌های مردم نشست؛ از پیگیری و دقت دختر کنکوری دهه هشتادی به وجد آمد و به بانوی نگرانِ شیرازی اطمینان داد که مدافع سرسخت زنان در کابینه، اجازه تضییع حقوق خانم‌ها را نمی‌دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84959165/%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی