حساب توئیتری «سروش هیچکس» زیر ذره‌بین/ به نام مردم به کام منافقین!


تهران- ایرنا- با وجود اینکه «هیچکس» انتساب خود به گروهک منافقین را در توئیتر تکذیب کرده اما ترویج روحیه جنگ‌طلبی، براندازی و خشونت‌خواهی این کاربر، بیش از هرچیز رفتار و منش منافقین را در طول حیات نظام جمهوری اسلامی و دشمنی آنها تداعی می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85095880/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%DB%8C%DA%86%DA%A9%D8%B3-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B0%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی