حسینی: اجازه استفاده ابزاری قدرت‌های سلطه‌گر از «حقوق بشر» را نمی‌دهیم


تهران- ایرنا- معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و نایب رئیس مجلس ملی ویتنام، ظرفیت‌ها و اشتراکات بی‌نظیر دو کشور را مورد بررسی قرار داده و بر ضرورت شناسایی و فعال‌کردن آن در راستای ارتقای سطح روابط و همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه با توجه به تأمین منافع دو ملت مورد تأکید قرار دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962207/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%87-%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%B1%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی