حسینی: بینش سیاسی دانشجویان باید در کنار رشد علمی ارتقا یابد


تهران- ایرنا- معاون امور مجلس رئیس‌جمهور گفت: ضمن توجه به رشد علمی دانش آموزان و دانشجویان باید ارتقای بینش سیاسی آنان نیز مورد توجه باشد تا به راحتی تحت تاثیر فضای کاذبی که دشمن ایجاد می‌کند قرار نگیرند و نسبت به سرنوشت و آینده کشور خود احساس مسئولیت و دغدغه مندی داشته باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84966533/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی