حسینی: تحولات منطقه در سایه توجه دولت به عرصه میدان و دیپلماسی حاصل شده است


تهران-ایرنا- معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، گرایش تحولات منطقه به نفع جمهوری‌ اسلامی و جبهه مقاومت را نتیجه توجه توأمان دولت مردمی به میدان و دیپلماسی دانست و گفت: دولت سیزدهم بر خلاف دوره گذشته دوگانه میدان و دیپلماسی را مطرح نکرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85085272/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی