حسینی: جنایات رژیم پهلوی باید از زبان مبارزان زندانی تببین شود


تهران- ایرنا- معاون پارلمانی رئیس جمهور در دیدار با عزت الله مطهری (شاهی)، معرفی مبارزان پیش از انقلاب به نسل جوان را حائز اهمیت دانست و گفت: امروز بیش از گذشته باید نمادهای مقاومت ملت ایران در مبارزه با رژیم ستم‌شاهی را به جوانان و نوجوانان معرفی کرد تا دشمنان با شیادی جای ظالم و مظلوم را عوض نکنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85070466/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی