حسینی: دشمن در جنگ ترکیبی نهایت استفاده را از ابزار رسانه می‌کند


تهران- ایرنا- معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه دشمن در جنگ ترکیبی و اقتصادی از ابزار رسانه نهایت استفاده را می‌کند، گفت: دشمنان و بدخواهان با خبرسازی‌های کاذب و تبلیغات روانی به دنبال تحت فشار قراردادن زندگی و معیشت مردم هستند و لازم است اصحاب رسانه و مسئولان همکاری خود را برای مقابله با این توطئه افزایش دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85069917/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی