حسینی: رئیس‌جمهور انتظار دارد به سوالات افکار عمومی پاسخ مناسب داده شود


تهران- ایرنا- معاون امور مجلس رئیس‌جمهور گفت: رئیس جمهور انتظار دارد سوالات و ابهاماتی که از سوی نمایندگان مطرح می‌شود بلافاصله مورد رسیدگی قرار گرفته و پاسخ مناسبی به افکار عمومی داده شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84980249/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی