حسینی: لایحه بودجه‌ در شورای نگهبان و مجمع تشخیص در دست بررسی است


تهران- ایرنا- معاون‌ پارلمانی رئیس جمهور گفت: لایحه بودجه‌ هم در شورای نگهبان و هم در مجمع تشخیص در دست بررسی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85393750/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی