حضور امیرعبداللهیان در کمیسیون‌ امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس


تهران – ایرنا – وزیر امور خارجه با حضور در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان را در جریان آخرین تحولات‌ سیاست خارجی و روابط بین‌الملل قرار داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84996324/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی