حضور سرزده آیت‌الله رئیسی در یکی از مراکز دخترانه نگهداری کودکان فاقد سرپرست


تهران- ایرنا- رئیس جمهور در یکی از مراکز دخترانه نگهداری کودکان فاقد سرپرست موثر (بی‌سرپرست و بدسرپرست) در شهر تهران حضور یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85091599/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی