حضور سر زده رییس جمهور در بازار سنندج +فیلم


سنندج- ایرنا- آیت الله سید ابراهیم رییسی، رییس جمهوری اسلامی ایران که به سنندج سفر کرده است عصر امروز از بازار اصلی این شهر بازدید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84958717/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی