حضور سفیر ایران با قرآن در راهپیمایی تاسوعای شیعیان گرجستان


تهران – ایرنا – سفیر جمهوری اسلامی ایران در گرجستان با برافراشتن قرآن، در مراسم راهپیمایی تاسوعای حسینی شیعیان گرجستان حاضر شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85182446/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی