حضور سفیر ایران در ایتالیا در آیین خاکسپاری مرحوم «عبدالرحیم هوشمند زاده»


تهران-ایرنا- سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا در آیین تشییع و تدفین مرحوم «عبدالرحیم هوشمند زاده»، چهره ماندگار و پژوهشگر ایرانی در رُم شرکت کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85150218/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی