حضور شرکتهای ایرانی در پروژه‌های زیرساختی «لسوتو»


تهران- ایرنا- سفیر غیر مقیم (اکردیته) و وزیر حمل و نقل «لسوتو» راههای توسعه همکاری‌ها و حضور شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های زیرساختی راه و ساختمان، انرژی و معدن لسوتو را مورد تبادل نظر قرار دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85181977/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AA%D9%88

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی