حضور مردم در انتخابات تضمین کننده موفقیت کشور است


تهران-ایرنا- دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت حضور مردم در پای صندوق‌های رای یکی از نمادهای مهم مشارکت، دانست و گفت: این حضور می‌تواند در حوزه معنویت، اقتصاد، بین‌الملل موجب موفقیت نظام و کشور شود. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85191294/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی