حضور میدانی در کانون خرابی هرسال سیل قلعه‌گنج؛ دیگر خبری از تهدید نیست+فیلم


جیرفت- ایرنا- استاندار کرمان در محل رودخانه سورگاه شهرستان قلعه‌گنج، یکی از نقاطی که هرسال در سیلاب شاهد خسارت‌ و دردسر بودیم، حضور میدانی پیدا کرد و گفت: با اقدامات یکسال اخیر و احداث سیل‌بند، دیگر اینجا تهدیدی برای ساکنان نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85447859/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AC-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی