حضور ۴ ساعته مخبر در دانشگاه علم و صنعت


تهران- ایرنا- معاون اول رئیس‌جمهور همزمان با روز دانشجو، حضوری ۴ ساعته در دانشگاه علم و صنعت ایران داشت و پس از حضور در نشست شورای این دانشگاه و گفت‌وگو با استادان، دو بلوک خوابگاهی با ظرفیت ۴۲۰ نفر را افتتاح کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84964374/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی