حل مشکلات معیشتی مردم از نقاط قوت بودجه ۱۴۰۲ است


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: پیش بینی منابع لازم برای رفع مشکلات معیشتی مردم بخصوص اجرای قانون جوانی جمعیت و تخصیص بودجه برای یارانه معیشتی و دارو از نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84995777/%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D9%82%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی