حماسه ۹ دی نمایشی از قدرت انقلاب اسلامی در مقابله با جنگ نرم دشمن بود


تهران- ایرنا- جبهه پایداری انقلاب اسلامی در بیانیه ای با دعوت از مردم برای حضور در آیین‌های بزرگداشت حماسه ۹ دی ماه آورده است: حماسه نهم دی نمایشی از قدرت انقلاب اسلامی در مقابله با جنگ نرم دشمن بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84983147/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87-%DB%B9-%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%86%D8%B1%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی