حمایت از مظلومان و مبارزه با ظالمان سیاست قطعی کشورمان استبه گزارش حوزه پارلمانی ایرنا از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، مهرداد بذرپاش در حاشیه نهمین مجمع سازمان اکوسای پذیرای آقای “عیاد تیم” رئیس دیوان محاسبات فلسطین بود.

بذرپاش با یادآوری جمله‌ی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، تاکید کرد: فلسطین همچنان پاره قلب اسلام است و هر انسان آزاده‌ای مکلف است برای آزادی ملت فلسطین از چنگال اشغالگران، هر چه در توان دارد، پای کار بیاورد.

رئیس کل دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران حمایت از مظلومان و مبارزه با ظالمان را سیاست قطعی کشورمان دانست.

رئیس دیوان محاسبات فلسطین نیز ضمن قدردانی از جمهوری اسلامی ایران به واسطه‌ی حمایت همیشگی از کشورش، به بیان برخی مشکلات و محدودیت‌های ناشی از اشغالگری رژیم صهیونیستی پرداخت.
“عیاد تیم” در پایان، انتخاب مهرداد بذرپاش به عنوان رئیس سازمان اکوسای را به وی تبریک گفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84867109/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی