حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی به فرهنگستان علوم تفویض شد


تهران- ایرنا- اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به منظور چابک‌سازی دبیرخانه شورا و بازگرداندن آن به حوزه تنظیم‌گری، مصوب کردند که هیات حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد و مناظره به فرهنگستان علوم منتقل شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85227203/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%B6-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی