حمایت خانه احزاب از بخشنامه انتخاباتی اخیر وزارت کشور


تهران- ایرنا- مشاور رسانه ای خانه احزاب از حمایت اعضای شورای مرکزی این تشکل سیاسی از بخشنامه اخیر معاون سیاسی وزارت کشور درباره انتخابات یازدهم اسفند خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85152345/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی