حمایت مجلس از توسعه افقی شهرها و واگذاری زمین برای واحدهای یک طبقه


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، زودبازده‌ترین مسیر تولید انبوه مسکن را واگذاری زمین به متقاضیان برای ساخت خانه‌های ویلایی دانست و از حمایت مجلس از طرح وزارت راه برای توسعه افقی شهرها و سیاست واگذاری زمین به متقاضیان برای ساخت واحدهای یک طبقه خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85103298/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی