حمایت مجلس از سهامداران با کاهش دوره تجدید ارزیابی دارایی‌ها


تهران- ایرنا- عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای‌عالی بورس درباره آخرین جزییات و اقدامات صورت گرفته در زمینه کاهش دوره تجدید ارزیابی دارایی‌ها از پنج سال به سه سال برای بهره‌مندی از معافیت مالیاتی، گفت: این موضوع قرار است به عنوان پیشنهاد در بودجه ۱۴۰۳ مطرح شود و مجلس از آن حمایت می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85312351/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی