حمایت پارک علم و فناوری البرز از صاحبان ایده


کرج – ایرنا – رییس جهاد دانشگاهی کشور با بیان اینکه پارک علم وفناوری استان البرز یکی از پارکهای سرآمد درکشور است،اعلام کرد: حمایت از صاحبان ایده از برنامه های اولویت دار این پارک است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85315657/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی