حملات دقیق پهپادی نیروی دریایی ارتش از دریا به سمت اهداف ساحلی


تهران- ایرنا- پهپادهای آرش، باور و ابابیل ۵ با پرتاب از عرشه ناوشکن جمهوری اسلامی ایران «سهند» هدف شبیه‌سازی شده را در ساحل منهدم کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84984858/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی